Disclaimer

Deze site is eigendom van, en wordt beheerd door, FAKRO (respectievelijk "wij", "ons", "onze" of "auteurs"). De auteurs geven geen garantie over de actualiteit, juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot het materiaal of enig hieruit volgende schade zijn uitgesloten. De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist gebruik van de verstrekte informatie. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De gebruikte kleuren zijn slechts indicatiekleuren en kunnen door computerinstellingen per computer verschillen.
Content

De FAKRO website bevat links naar andere websites. FAKRO is niet verantwoordelijk voor de praktijken of de inhoud van andere websites. Alle namen, afbeeldingen en overige merken die voorkomen op de site zijn handelsmerken van FAKRO of worden met toestemming gebruikt door FAKRO. Het is verboden om afbeeldingen te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op de site of middels een overeenkomst. Elk ongeoorloofd gebruik van de beelden kan gelden als inbreuk op het auteurs- en merkenrecht.

Het is toegestaan kopieën van de site te downloaden voor non-commercieel (eigen) gebruik, mits u de eigendoms en copyright vermelding intact houdt. Content mag niet gereproduceerd, bewerkt, gedistribueerd of gepubliceerd worden zonder explicite toestemming van FAKRO.

Gebruik en winning informatie

FAKRO maakt gebruik van cookies om informatie over het browsergedrag van bezoekers te registreren. Persoonlijke data ontvangen via de website wordt door FAKRO vertrouwelijk behandeld en zal niet aan derden verstrekt worden.